Defend Lock

Nabízíme autorizovanou montáž zabezpečovacího zařízení DEFEND LOCK.

 • Sleva aľ 20 % na pojistném
 • 5 let záruka

DC - 2911 A - PIN LOCK   NEJOBLIBENĚJŒÍ

Je ideálním řeąením uzamykání řazení. Umoľňuje velmi jednoduchou obsluhu. Uzamyká se bez pouľití klíče pouhým zatlačením vloľky zámku za současného pootočení z důvodu jiątění proti náhodnému uzamčení. DC 2911 A - PIN LOCK je typ zámku blokující řadicí páku kalenou sponou integrovanou v těle zámkového mechanismu.

 • Standardní cena Fabia, Felicia: 6.900 Kč
 • Cena v akci Fabia, Felicia: 5.790 Kč
 • Standardní cena Octavia / Superb: 7.300 Kč
 • Cena v akci Octavia / Superb: 6.390 Kč
 • Standardní cena ostatní vozy: 7.400 Kč
 • Cena v akci: 6.690 Kč

DC - 2911 A - PIN LOCK

 

DC - 2966 A

Je cenově nejdostupnějąím zámkem DEFEND® LOCK. Robustní, nepřehlédnutelný, spolehlivý zámek, který zaručuje vysokou kvalitu zabezpečení vozu. Tělo zámku je pevně spojeno konzolou s karoserií vozu pomocí speciálních materiálů. Řadicí páce v poloze zpětného chodu brání v pohybu spona ve tvaru "U", která je uzamknuta v těle zámku. Jedná se o vrchní zámek.

DC - 2966 A

 

DC - 2999 A

Je cenově nejdostupnějąím zámkem DEFEND®LOCK. Robustní, nepřehlédnutelný, spolehlivý zámek, který zaručuje vysokou kvalitu zabezpečení vozu. Tělo zámku je pevně spojeno konzolou s karoserií vozu pomocí speciálních materiálů. Řadicí páce v poloze zpětného chodu brání v pohybu spona ve tvaru "U", která je uzamknuta v těle zámku. Jedná se o boční zámek.

DC - 2999 A

 

DC - 2999 A - VN

Je klasikou mechanických uzamykacích systémů. Pouľívání známé "tyčky" (blokovacího trnu) je stále ľádáno mnoha naąimi zákazníky. Zasouvací uzamykatelná spona, která prochází skrz zámkový mechanismus, blokuje řadicí páku v poloze zpětného chodu. Zařízení se uzamyká pouhým zasunutím spony do těla zámku.

 • Nyní v akci za 4.890 Kč (Fabia, Felicia), 5.390 Kč (ostatní vozy)

DC - 2999 A - VN

DC - 2929 A - PUSH LOCK

Je zámkem určeným pro specifickou klientelu. Ocení ho předevąím půjčovny vozů, firmy s referentskými vozy. Umoľňuje záměnu samostatné zámkové vloľky a přísluąného klíče mezi více vozy s tímto typem zámku. DC 2929 A - PUSH LOCK je typ zámku blokující řadicí páku kalenou sponou integrovanou v těle zámkového mechanismu. Zařízení se uzamyká posuvně otočným pohybem těla zámku.

 • Nyní v akci za 5.390 Kč

DC - 2929 A - PUSH LOCK

DC - 2922 A - ROTARY LOCK

Je zámkem pro specifickou skupinu vozů. Ovládá se otočným pohybem vloľky zámku nebo otočením klíče v pevné vloľce zámku.

DC 2922 A - ROTARY LOCK vychází konstrukčně ze zámkové vloľky pro integrovaný zámek DC 2911 A - PIN LOCK. Novinkou je vąak způsob ovládání a mechanismus přenosu rotačního pohybu od tělesa zámku na posuvný pohyb zamykací spony v místě blokace řadicí páky. Mírným zatlačením zámkové vloľky dojce k uvolnění aretace polohy odemčeno a pootočením se zamykací člen přestaví do polohy zamčeno. Daląím vylepąením, které přináąí zámek DC 2922 A - ROTARY LOCK je jeho jen mírné vysunutí do interiéru vozidla.

 • Nyní v akci za 6.590 Kč

DC - 2922 A - ROTARY LOCK