Laserová geometrie, měření a seřizování náprav

Nabízíme vám unikátní změření geometrie vozu přístrojem vyvinutým americkou firmou John Bean.

Systém 3D je poslední novinkou v této měřící technice a princip měřění je světově unikátní.

Měření John Bean jako jediný na světě nepoužívá princip gravitačního pole – olovnice, tedy vztah k horizontální rovině.

Samotné měřění probíhá ze dvou zdrojů - vlevo a v pravo před vozidlem vysílající infra paprsky, které se odrážejí od desek zrcadel pevně připevněných na kolech automobilu.

Vysokou přesnost a bezkonkurenční rychlost obsluhy vede program měření měříme následující parametry

  • středy rotace kol(osy natáčení) a jejich prostorový pohyb při odvalení
  • skutečnou rovinu vozidla
  • průměry jednotlivých kol
  • házivost kol radiální i axiální, vůle v uložení atd.
  • sbíhavosti a odklony jednotlivých kol
  • rozchody rozvory a vzájemnou polohu kol a náprav
  • kompletní proměření s grafem a zápisem (např. pro potřeby pojištoven, při prodeji aut atd.)

cenik Ceník

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

Měření geometrie + seřízení přední osy780,- Kč ECO
Měření geometrie obou náprav + seřízení980,- Kč CLASIC
Měření geometrie + seřízení přední a zadní osy
(nebo komplikované měření ECO/CLASIC)
1080,- Kč FULL
Ohřev autogenem silně zkorodovaných komponentů150,- Kč
Kompletní měření geometrie s protokolem590 ,- Kč
  • Celkové seřízení vozu nelze provést bez měření obou náprav. Pokud systém měření vyhodnotí geometrii náprav kladně a k seřízení nedojde, účtuje se cena pouze za měření.
  • Přístroj využívá platinum software se všemi speciálními programy jednotlivých výrobců vozidel, seřizovací data pro cca 25 000 modelů.